PLAČILNI POGOJI IN NAROČANJE

Prodaja blaga in storitev prve pogodbene stranke je namenjena pravnim osebam (npr. d.d., d.o.o., d.n.o., s.p., javne ustanove, zavodi, društva) in fizičnim osebam. Prva pogodbena stranka naročila druge pogodbene stranke sprejema na objavljene kontakte v pisni obliki (po elektronski pošti, po pošti), po telefonu ali osebno. Minimalne količine naročila (50 kom. oziroma osnovno pakiranje) veljajo za naslednje izdelke: pisala, obeske, vžigalnike in izdelke s sublimacijskim tiskom (npr. ovratni trakovi, skodelice).

Prva pogodbena stranka po prejemu naročila druge pogodbene stranke najkasneje v 24 urah pisno po elektronski pošti sporoči drugi pogodbeni stranki ponudbo oziroma predračun in okviren rok dobave. Ponudba, poleg cene izdelka, vključuje še simbolične slike, barvno skalo, dimenzije, opis izdelka ipd. Vse cene v ponudbi oziroma predračunu so brez DDV-ja. Pred potrditvijo ponudbe prva pogodbena stranka svetuje drugi pogodbeni stranki, da si priskrbi ali ogleda vzorce željenih izdelkov.

Druga pogodbena stranka uredi plačilo blaga in storitev prve pogodbene stranke na naslednji način: po predračunu (dodatni 3 % popust), po računu (na valuto po dogovoru) ali gotovinsko ob predaji blaga.

Naročeno in dobavljeno blago druge pogodbene stranke ostaja last prve pogodbene stranke, dokler ni v celoti plačano. Prva pogodbena stranka si v primeru zamude pri plačilu druge pogodbene stranke pridružuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

VZORCI IZDELKOV

Prva pogodbena stranka lahko na željo druge pogodbene stranke v vpogled osebno dostavi in predstavi ali pošlje preko Pošte Slovenije na njen naslov omejeno število vzorcev. Stroške osebne dostave in predstavitve vzorcev ali poštne stroške dostave vzorcev krije prva pogodbena stranka.

Po dogovoru lahko prva pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki dostavi že potiskane, izvezene ali gravirane izdelke, ki so last prve pogodbene stranke, v ogled in začasno hrambo. Prva pogodbena stranka ob dostavi vzorcev predloži v podpis drugi pogodbeni stranki ustrezno dokumentacijo (npr. reverz, dobavnica).

PERSONIFIKACIJA IZDELKOV (NPR. TISK, VEZENJE, GRAVIRANJE)

Za pripravo ponudbe oziroma predračuna za personifikacijo izdelkov (npr. tisk, vezenje, graviranje) mora druga pogodbena stranka prvi pogodbeni stranki posredovati naslednje informacije:

  • grafiko za dotisk (npr. logotip, besedilo),
  • število barv za dotisk (koliko barv naj se tiska, barve naj bodo opredeljeno po Pantone ali CMKY skali),
  • število pozicij za dotisk (na koliko različnih mestih naj se tiska),
  • velikost grafike za dotisk (kako velika grafika naj se tiska v centimetrih ali milimetrih),
  • izdelek na katerega se tiska.

Prva pogodbena stranka seznanja drugo pogodbeno stranko, da se stroški tiska, vezenja ali graviranja na izdelek zaračunavajo na komad, cena pa se razlikuje glede na tehniko dotiska, barvno paleto in količino odtisov. Stroškom tiska je potrebno prišteti še stroške priprave za tisk, k stroškom vezenja pa izdelavo programa za vezenje, v kolikor program še ni izdelan.

Druga pogodbena stranka mora prvi pogodbeni stranki posredovati grafike pripravljene za tisk, vezenje ali graviranje (npr. simulacija pozicije grafike, velikosti, barve) v vektorskem formatu oziroma datotekah (npr. .ai, .cdr, .eps, .svg, .pdf). Prva pogodbena stranka opravi osnovne grafične popravke brezplačno. V kolikor poslana grafika ni v vektorskem zapisu oziroma jo je potrebno prerisati ali oblikovati, se to dodatno obračuna, kar znaša 30 eur/uro brez DDV.

Prva pogodbena stranka seznanja drugo pogodbeno stranko, da pri tisku, vezenju ali graviranju zaradi različne strukture materialov ne more vsakokrat zagotoviti identičnih barv grafike po Pantone ali CMKY skali. Iz istega razloga pokrivnost barv ne more biti vsakokrat 100 %. Prva pogodbena stranka seznanja drugo pogodbeno stranko, da si iz teh razlogov pridržuje pravico do 3 – 4 % deformiranosti grafike.

DOBAVNI ROKI

Prva pogodbena stranka dobavi naročeno blago drugi pogodbeni stranki v roku 3 do 10 delovnih dni. Dobavni roki za blago s personifikacijo (npr. tisk, vezenje, graviranje) se podaljšajo za nekaj delovnih dni. Poslani dobavni roki, zaloge in cene so lahko predmet spremembe.

DOBAVA BLAGA

Druga pogodbena stranka lahko osebno prevzame blago pri prvi pogodbeni stranki brezplačno.

Prva pogodbena stranka lahko blago po predhodnem dogovoru pošlje drugi pogodbeni stranki preko izbranega distributerja (npr. Pošta Slovenije, GLS, DPD, UPS) oziroma blago dostavi osebno. Prva pogodbena stranka naproša drugo pogodbeno stranko, da blago ob dostavi takoj pregleda in morebitno poškodovano blago, ki je posledica poškodb pri transportu, takoj javi šoferju – dostavljavcu. Morebitne poškodbe blaga pri transportu druga pogodbena stranka rešuje z izbranim distributerjem oziroma prvo pogodbeno stranko v kolikor ta izvaja transport.

Prva pogodbena stranka zaračunava drugi pogodbeni stranki dostavo za znesek blaga (brez stroškov personifikacije, ne glede na težo in število paketov) na naslednji način:

  • do 100,00 eur – 4,00 eur
  • do 200,00 eur – 6,00 eur
  • do 300,00 eur – 7,00 eur
  • od 300,00 do 500,00 eur – 9,00 eur
  • nad 500,00 eur – brezplačno

KONČNE DOLOČBE

Prva pogodbena stranka reklamacije na količino priznava samo ob prevzemu blaga, na kvaliteto blaga pa 8 dni po prevzemu blaga z reklamacijskim zapisnikom. Reklamacija ne velja za potiskano, izvezeno ali gravirano blago, v kolikor storitev ni bila naročena in opravljena pri prvi pogodbeni stranki. Pozneje lahko druga pogodbena stranka pri prvi pogodbeni stranki uveljavlja le garancijo za izdelke z garancijskim listom.

Prva pogodbena stranka ne more vplivati in odgovarjati za morebitne napake pri tisku kataloga in cenika. V primeru, da je določeni izdelek razprodan, prva pogodbena stranka ne more jamčiti ponovne izdobave tega izdelka. Slike izdelkov iz katalogov so simbolične in se lahko od samih izdelkov delno razlikujejo tako po barvi, dimenzijah ali materialu. Prav tako lahko mere izdelkov odstopajo od navedenih mer, ki so navedene v tabelah velikosti.